Ragnhild Adelheid Holten

Mitt arbeide

handler mer og mer om å formidle en essens av naturen .Trærne og havet taler spesielt sterkt til meg

Det er selvsagt en essens av min opplevelse av naturen . Men jeg oppfatter at naturen har sin egen måte å tale til oss på og jeg formidler det jeg sanser og oppfatter av dette .

Jeg bruker ikke ord for det er kunsten og malepenselen som er min uttrykksform.   Gjennom det kan jeg uttrykke det som ikke så lett kan formuleres med ord og der ord ikke strekker til.

Ragnhild Adelheid Holten 13.3.2012

Malerier :  Jeg arbeider  i to ulike teknikker innen maleri .                                               Malerier på lerret , der jeg utforsker det mere tradisjonelle maleriske. Maleriene blir til i et spenningsfelt mellom fri utfoldelse og intelektuell vurdering –to motpoler som må balanseres og der resultatet oftest blir et adstrahert uttrykk med figurative elementer .Naturelementer og farger gjentas , over tid , i min produksjon- i samklang med årstidene – og reflekterer også sykluser i menneskets (mitt) følelsesliv og psyke .

 I mine " Fabuleringer " , utført på tre, kombinerer jeg maleri og tegneteknikk og her er en lek med enkel strek det sentrale . Det kan være en underfundig , karikert eller bare humoristisk strek.

Dog kan det i enkelte arbeider finnes en kombinasjon av alt .

Treobjekter : enkle stiliserte former .Båtformen er stadig tilstede - med sin enkle estetikk og sin mangetydige symbolikk                                      Foto:  mest konsentrert om nære naturdetaljer.                                     Film: " Basic Devotion "  9 min. film laget 2002     

    

                 BACK

 

 

Refleksjoner

2012

 2007

 2004