Ragnhild Adelheid Holten

…………..om mitt arbeide

I min kunst beveger jeg meg i et følelsesmessig landskap – en verden av lys og farge , der jeg må konfrontere mørke , for at det skal ha mening for meg . Bildene varierer fra lyse , lette til en mørkere , tyngre sfære  –  en annen energi som formidler de tyngre , komplekse følelser og strukturer .

Jeg er på en evig søken … etter hva ? Ja si det… Hvert bilde skaper sitt eget univers . Jeg kan ha en bevisst , noenganger vag , tanke / ide om hva jeg skal male , men bildet blir til i sin egen prosess . – I den prosessen kan jeg ikke rømme fra meg selv . De følelser jeg har der og da blir i større eller mindre grad reflektert i skapelsen av bildet .

Teknikken jeg benytter er inspirert av natur og arkitektur . Naturens erosjon . Slitasje og merker av menneskelig aktivitet på materiale . Bygge opp og slite ned … For meg er det et bilde på livet selv – Våre opplevelser og erfaringer som bygger oss opp og river oss ned … i en evig prosess mot større innsikt og livsvisdom .

Møte med arbeidene til den spanske kunstneren Anthoni Tapies , på en studietur til Barcelona i 1997 , har vært av avgjørende betydning for min kunstneriske utvikling .

                                                                                 Tønsberg 16 april 2004

                                                                                       Ragnhild A . Holten 

    

 

                             BACK

 

 

Refleksjoner

2012

 2007

 2004

 

contact: adholten@gmail.com